• 
   فرهاد راهداري
   مهندس فرهاد راهداري
    
   مرتبه علمی : مربی
   پست الکترونیک : f.rahdari@kgut.ac.ir
   آدرس وب سایت :
    
    


   مشخصات كلي اطلاعات تماس سوابق تحصيلي پروژه ها دروس ارايه شده مقالات ساير اطلاعات